Sách Tiếng Việt
34(V)21 GI108
Giáo trình tư vấn kỹ năng pháp luật cho doanh nghiệp. :
Giá tiền 68.000đ
UDC 34(V)21
Cutter GI108
Tác giả CN Ngô Hoàng Oanh
Nhan đề Giáo trình tư vấn kỹ năng pháp luật cho doanh nghiệp. : Phần chuyên sâu / Học viện Tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2016
Mô tả vật lý 491tr. ; 24cm.
Tóm tắt Giáo trình được triển khai dưới góc độ kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng hành nghề Luật sư với việc vận dụng các kiến thức tổng hợp về Luật doanh nghiệp và các ngành luật khác,giáo trình giúp cho người làm công tác thực tiễn vận dụng đúng đắn các quy định của pháp luật,áp dụng kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong quá trình tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.
Từ khóa tự do Kỹ năng tư vấn
Từ khóa tự do Giáo trình
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Doanh nghiệp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026372
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138269
0021
00458C82D2A-9739-4438-AFC9-56ED7B8A167F
005201704281032
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c68.000đ
039|a20170428103019|bthuvien3|y20170428092415|zthuvien2
080 |a34(V)21|bGI108
100 |aNgô Hoàng Oanh
245 |aGiáo trình tư vấn kỹ năng pháp luật cho doanh nghiệp. : |bPhần chuyên sâu / |cHọc viện Tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2016
300 |a491tr. ; |c24cm.
520 |aGiáo trình được triển khai dưới góc độ kết hợp nhuần nhuyễn giữa kỹ năng hành nghề Luật sư với việc vận dụng các kiến thức tổng hợp về Luật doanh nghiệp và các ngành luật khác,giáo trình giúp cho người làm công tác thực tiễn vận dụng đúng đắn các quy định của pháp luật,áp dụng kỹ năng chuyên sâu của Luật sư trong quá trình tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp.
653 |aKỹ năng tư vấn
653 |aGiáo trình
653 |aPháp luật
653|aDoanh nghiệp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026372
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026372thumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026372 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)21 GI108 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:07-07-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào