Sách Tiếng Việt
34(V)20 L504
Luật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành. /
UDC 34(V)20
Cutter L504
Tác giả CN Mai Thanh Hằng
Nhan đề Luật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành. / Mai Thanh Hằng
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2015
Mô tả vật lý 342tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày những văn bản hướng dẫn thi hành của Luật đấu thầu năm 2013.
Từ khóa tự do 2013
Từ khóa tự do Luật đấu thầu
Từ khóa tự do Văn bản hướng dẫn thi hành
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026364
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138268
0021
004DD1E2275-9BC1-4601-A5D9-B01929B0D5CD
005201704281033
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20170428103103|bthuvien3|y20170428091740|zthuvien2
080 |a34(V)20|bL504
100 |aMai Thanh Hằng
245 |aLuật đấu thầu năm 2013 và văn bản hướng dẫn thi hành. / |cMai Thanh Hằng
260 |aH. : |bLao động, |c2015
300 |a342tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách trình bày những văn bản hướng dẫn thi hành của Luật đấu thầu năm 2013.
653 |a2013
653 |aLuật đấu thầu
653 |aVăn bản hướng dẫn thi hành
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026364
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026364thumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026364 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)20 L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:06-09-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào