Sách Tiếng Việt
34(V)82 L504
Luật thuế. :
Giá tiền 50.000đ
UDC 34(V)82
Cutter L504
Tác giả CN Mai Thị Thu Hằng
Nhan đề Luật thuế. : Đã được sửa đổi,bổ sung năm 2016 / Mai Thị Thu Hằng
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2016
Mô tả vật lý 338tr. ; 19cm.
Tóm tắt Cuốn sách trình bày về những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế ( Luật thuế thu nhập cá nhân;Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;Luật thuế thu nhập giá trị gia tăng;Luật thuế tiêu thụ đặc biệt).
Từ khóa tự do Luật thuế
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026363
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138267
0021
004EB334614-D6EB-453F-859A-96F7C68E1293
005201704281034
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c50.000đ
039|a20170428103146|bthuvien3|y20170428091200|zthuvien2
080 |a34(V)82|bL504
100 |aMai Thị Thu Hằng
245 |aLuật thuế. : |bĐã được sửa đổi,bổ sung năm 2016 / |cMai Thị Thu Hằng
260 |aH. : |bLao động, |c2016
300 |a338tr. ; |c19cm.
520 |aCuốn sách trình bày về những văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế ( Luật thuế thu nhập cá nhân;Luật thuế thu nhập doanh nghiệp;Luật thuế thu nhập giá trị gia tăng;Luật thuế tiêu thụ đặc biệt).
653 |aLuật thuế
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026363
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026363thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026363 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)82 L504 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào