Sách Tiếng Việt
34(V)03 V103
Vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người,quyền công dân. / :
UDC 34(V)03
Cutter V103
Tác giả CN Lê Diệu Hương
Nhan đề Vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người,quyền công dân. / : Số chuyên đề / Lê Diệu Hương
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2017
Mô tả vật lý 200tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người,quyền công dân,chỉ rõ thực trạng bảo vệ quyền con người,quyền công dân bằng thiết chế truyền thông hiện nay ở nước ta,đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người,quyền công dân ở Việt Nam.
Từ khóa tự do Bảo vệ quyền con người
Từ khóa tự do Thiết chế truyền thông
Từ khóa tự do Vai trò
Từ khóa tự do Quyền công dân
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10026354-5
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138266
0021
004216F466D-4974-4FD1-B680-976AB3999C93
005201704281037
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170428103450|bthuvien3|y20170428090510|zthuvien2
080 |a34(V)03|bV103
100 |aLê Diệu Hương
245 |aVai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người,quyền công dân. / : |bSố chuyên đề / |cLê Diệu Hương
260 |aH. : |bTư pháp, |c2017
300 |a200tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách bao gồm những vấn đề lý luận cơ bản về vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người,quyền công dân,chỉ rõ thực trạng bảo vệ quyền con người,quyền công dân bằng thiết chế truyền thông hiện nay ở nước ta,đồng thời đề xuất những giải pháp nhằm tăng cường vai trò của thiết chế truyền thông trong bảo vệ quyền con người,quyền công dân ở Việt Nam.
653 |aBảo vệ quyền con người
653 |aThiết chế truyền thông
653 |aVai trò
653|aQuyền công dân
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10026354-5
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026354thumbimage.jpg
890|a2|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026355 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)03 V103 Sách Tiếng Việt 1
2 10026354 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)03 V103 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:23-02-2018
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào