Sách Tiếng Việt
327.51 C455
Công ước của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đã phê chuẩn / :
UDC 327.51
Cutter C455
Tác giả CN Nguyễn Thị Thanh Thảo
Nhan đề Công ước của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đã phê chuẩn / : ILO's Conventions Ratified by Viet Nam / Nguyễn Thị Thanh Thảo
Thông tin xuất bản H. : Lao động-Xã hội, 2010
Mô tả vật lý 314tr. ; 24cm.
Tóm tắt Cuốn sách gòm 17 công ước của tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam đã phê chuẩn trong đó gồm 518 công ước cơ bản,ngoài ra còn có phụ lục.Gồm 3 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đang nghiên cứu và phê chuẩn vào thời gian thích hợp.
Từ khóa tự do Công ước
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Tổ chức lao động quốc tế (ILO)
Từ khóa tự do Phê chuẩn
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026350
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138265
0021
004566F545B-EE03-4D68-92E7-6A7C50064042
005201704281016
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170428101419|bthuvien3|y20170428085645|zthuvien2
080 |a327.51|bC455
100 |aNguyễn Thị Thanh Thảo
245 |aCông ước của tổ chức Lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đã phê chuẩn / : |bILO's Conventions Ratified by Viet Nam / |cNguyễn Thị Thanh Thảo
260 |aH. : |bLao động-Xã hội, |c2010
300 |a314tr. ; |c24cm.
520 |aCuốn sách gòm 17 công ước của tổ chức lao động quốc tế (ILO) mà Việt Nam đã phê chuẩn trong đó gồm 518 công ước cơ bản,ngoài ra còn có phụ lục.Gồm 3 công ước cơ bản của tổ chức lao động quốc tế (ILO) Việt Nam đang nghiên cứu và phê chuẩn vào thời gian thích hợp.
653 |aCông ước
653 |aViệt Nam
653 |aTổ chức lao động quốc tế (ILO)
653|aPhê chuẩn
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026350
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026350thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026350 Giá Sách Tiếng Việt 327.51 C455 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào