Sách Tiếng Việt
34(N)09 T103
Tài liệu tham khảo pháp luật lao động nước ngoài. /
UDC 34(N)09
Cutter T103
Tác giả CN Đặng Đức San
Nhan đề Tài liệu tham khảo pháp luật lao động nước ngoài. / Đặng Đức San
Thông tin xuất bản H. : Lao động-Xã hội, 2010
Mô tả vật lý 211tr. ; 26cm.
Tóm tắt Cuốn sách cung cấp thông tin về pháp luật và chính sách lao động của một số nước trên thế giới và tổ chức lao động quốc tế(ILO) để phục vụ cho quá trình soạn thảo Bộ luật lao động ( sửa đổi ).
Từ khóa tự do Pháp luật lao động
Từ khóa tự do Nước ngoài
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026349
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138264
0021
004B18BC5FF-03B8-41A6-B1C4-E14F210AA2B8
005201704281014
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20170428101229|bthuvien3|y20170428084717|zthuvien2
080 |a34(N)09|bT103
100 |aĐặng Đức San
245 |aTài liệu tham khảo pháp luật lao động nước ngoài. / |cĐặng Đức San
260 |aH. : |bLao động-Xã hội, |c2010
300 |a211tr. ; |c26cm.
520 |aCuốn sách cung cấp thông tin về pháp luật và chính sách lao động của một số nước trên thế giới và tổ chức lao động quốc tế(ILO) để phục vụ cho quá trình soạn thảo Bộ luật lao động ( sửa đổi ).
653 |aPháp luật lao động
653 |aNước ngoài
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026349
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026349thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026349 Giá Sách Tiếng Việt 34(N)09 T103 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào