Sách Tiếng Việt
34(V)5 S450
Sổ tay công tác dẫn độ /
UDC 34(V)5
Cutter S450
Tác giả CN Nguyễn Ngọc Anh
Nhan đề Sổ tay công tác dẫn độ / Nguyễn Ngọc Anh
Thông tin xuất bản H. : Lao Động, 2014
Mô tả vật lý 151tr. ; 21cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 3 phần: 1.Những vấn đề chung 2.Cơ sở pháp lý thực hiện hoạt động dẫn độ ở Việt Nam 3.Quy trình yêu cầu dẫn độ ,thực hiện yêu cầu dẫn độ.
Từ khóa tự do Công tác dẫn độ
Từ khóa tự do Sổ tay
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026378
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138263
0021
00413800FF4-47A8-4CF7-89C1-4096FF2A3780
005201704271624
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20170427162227|bthuvien3|y20170427104146|zthuvien2
080 |a34(V)5|bS450
100 |aNguyễn Ngọc Anh
245 |aSổ tay công tác dẫn độ / |cNguyễn Ngọc Anh
260 |aH. : |bLao Động, |c2014
300 |a151tr. ; |c21cm.
520 |aCuốn sách gồm 3 phần: 1.Những vấn đề chung 2.Cơ sở pháp lý thực hiện hoạt động dẫn độ ở Việt Nam 3.Quy trình yêu cầu dẫn độ ,thực hiện yêu cầu dẫn độ.
653 |aCông tác dẫn độ
653 |aSổ tay
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026378
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026378thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026378 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)5 S450 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào