Sách Tiếng Việt
3KV1(092) L250
Lê Duẩn-Một tư duy sáng tạo lớn,nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. /
UDC 3KV1(092)
Cutter L250
Tác giả CN Phạm Chí Thành
Nhan đề Lê Duẩn-Một tư duy sáng tạo lớn,nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. / Phạm Chí Thành;Phạm Thị Kim Huế
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia sự thật, 2017
Mô tả vật lý 998trtr. ; 24cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách trình bày về quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta ,về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta ,từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới ,xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.
Từ khóa tự do Lê Duẩn
Từ khóa tự do Nhà lãnh đạo kiệt xuất
Từ khóa tự do Tư duy sáng tạo
Từ khóa tự do Cách mạng Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10026386
000 00000nam#a2200000ui#4500
00138260
0021
0042EA2A583-FDB2-494B-8E4C-C976C6F35DDF
005201704271630
008081223s2017 vm| vie
0091 0
039|a20170427162756|bthuvien3|y20170427101919|zthuvien2
080 |a3KV1(092)|bL250
100 |aPhạm Chí Thành
245 |aLê Duẩn-Một tư duy sáng tạo lớn,nhà lãnh đạo kiệt xuất của cách mạng Việt Nam. / |cPhạm Chí Thành;Phạm Thị Kim Huế
260 |aH. : |bChính trị quốc gia sự thật, |c2017
300 |a998trtr. ; |c24cm.
520 |aNội dung cuốn sách trình bày về quá trình đấu tranh cách mạng của nhân dân ta ,về sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng ta ,từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm thiết thực cho sự nghiệp đổi mới ,xây dựng và bảo vệ tổ quốc và hội nhập quốc tế.
653 |aLê Duẩn
653 |aNhà lãnh đạo kiệt xuất
653 |aTư duy sáng tạo
653|aCách mạng Việt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10026386
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026386thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026386 Giá Sách Tiếng Việt 3KV1(092) L250 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào