Sách Tiếng Việt
34(V) NG107
Kỷ yếu ngành Tư pháp Việt Nam 70 năm phấn đấu vì Nhân dân,vì Đất nước. /
UDC 34(V)
Cutter NG107
Tác giả TT Bộ Tư pháp
Nhan đề Kỷ yếu ngành Tư pháp Việt Nam 70 năm phấn đấu vì Nhân dân,vì Đất nước. / Trần Tiến Dũng
Thông tin xuất bản H. : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 126tr. ; 30cm.
Tóm tắt Cuốn kỷ yếu gồm 3 nội dung: 1,Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất. 2,Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV. 3,Các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV.
Từ khóa tự do Kỷ yếu
Từ khóa tự do 70 năm phấn đấu
Từ khóa tự do Ngành Tư pháp
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10026343-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00137741
0021
0045BF57B12-C4DD-4323-A71D-5B6F179101C8
005201704070931
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20170407093038|bthuvien3|y20170331093216|zthuvien2
080 |a34(V)|bNG107
110|aBộ Tư pháp
245 |aKỷ yếu ngành Tư pháp Việt Nam 70 năm phấn đấu vì Nhân dân,vì Đất nước. / |cTrần Tiến Dũng
260 |aH. : |bHồng Đức, |c2016
300 |a126tr. ; |c30cm.
520 |aCuốn kỷ yếu gồm 3 nội dung: 1,Lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất. 2,Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV. 3,Các hoạt động chào mừng lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp và đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ IV.
653 |aKỷ yếu
653 |a70 năm phấn đấu
653 |aNgành Tư pháp
710 |aBộ Tư Pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10026343-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10026344thumbimage.jpg
890|a2|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026343 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NG107 Sách Tiếng Việt 1
2 10026344 Giá Sách Tiếng Việt 34(V) NG107 Sách Tiếng Việt 2
  1 of 1