Sách Tiếng Việt
34(V)01 B321
Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 /
Giá tiền 200.000
UDC 34(V)01
Cutter B321
Tác giả CN Nguyễn Đăng Dung
Nhan đề Bình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / Nguyễn Đăng Dung; Trịnh Quốc Toản; Đặng Minh Tuấn
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2016
Mô tả vật lý 500 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách làm rõ các nội dung cụ thể của Hiến pháp năm 2013 qua các hình thức tìm hiểu, hỏi – đáp và đặc biệt là bình luận khoa học để làm sáng rõ nội dung của Hiến pháp hiện hành cho toàn dân là điều hất sức cần thiết, góp phần đưa Hiến pháp năm 2013 vào đời sống đạt hiệu quả cao.
Thuật ngữ chủ đề Hiến pháp
Từ khóa tự do Hiến pháp
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10026119-21
000 00000nam#a2200000ui#4500
00136289
0021
0046127681C-9C5B-4E1C-876A-68FE60C51E0B
005201701190907
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |c200.000
039|y20170119090243|zthuvien3
080 |a34(V)01|bB321
100 |aNguyễn Đăng Dung
245 |aBình luận khoa học Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 / |cNguyễn Đăng Dung; Trịnh Quốc Toản; Đặng Minh Tuấn
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2016
300 |a500 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách làm rõ các nội dung cụ thể của Hiến pháp năm 2013 qua các hình thức tìm hiểu, hỏi – đáp và đặc biệt là bình luận khoa học để làm sáng rõ nội dung của Hiến pháp hiện hành cho toàn dân là điều hất sức cần thiết, góp phần đưa Hiến pháp năm 2013 vào đời sống đạt hiệu quả cao.
650 |aHiến pháp
653 |aHiến pháp
653 |aViệt Nam
653 |aBình luận khoa học
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10026119-21
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/10026119thumbimage.jpg
890|a3|b4|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10026119 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 B321 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:26-10-2017
2 10026120 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 B321 Sách Tiếng Việt 2
3 10026121 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)01 B321 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào