Sách Tiếng ViệtĐề tài
Hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người được bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm :
Tác giả CN Võ Đình Toàn
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người được bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm : Đài tài khoa học cấp Bộ / Võ Đình Toàn chủ nhiệm; Trần Vũ Hải, Nguyễn Mạnh Hùng thư ký
Thông tin xuất bản H. : Bộ Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 403 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Nội dung đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm; kinh nghiệm pháp luật của một số nước; thực trạng pháp luật hiện hành và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm; Thực tiễn thi hành pháp luật hợp đồng bảo hiểm; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật.
Từ khóa tự do Hoàn thiện pháp luật
Từ khóa tự do Bảo vệ quyền lợi
Từ khóa tự do Người được bảo hiểm
Từ khóa tự do Kinh doanh bảo hiểm
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt292thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00135830
0024
004CB30CAE0-7450-48F1-9A0B-3D3FB7433810
005201611041510
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|a20161104150721|bthuvien3|c20161104143332|dthuvien2|y20161104143235|zthuvien2
100 |aVõ Đình Toàn
245 |aHoàn thiện pháp luật nhằm bảo vệ quyền lợi người được bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm : |bĐài tài khoa học cấp Bộ / |cVõ Đình Toàn chủ nhiệm; Trần Vũ Hải, Nguyễn Mạnh Hùng thư ký
260|aH. : |bBộ Tư pháp, |c2014
300 |a403 tr. ; |c29 cm.
520 |aNội dung đề tài nghiên cứu những vấn đề lý luận cơ bản về pháp luật bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm; kinh nghiệm pháp luật của một số nước; thực trạng pháp luật hiện hành và các biện pháp bảo vệ quyền lợi của người được bảo hiểm trong kinh doanh bảo hiểm; Thực tiễn thi hành pháp luật hợp đồng bảo hiểm; đề xuất các giải pháp hoàn thiện pháp luật và cơ chế thực thi pháp luật.
653 |aHoàn thiện pháp luật
653 |aBảo vệ quyền lợi
653 |aNgười được bảo hiểm
653|aKinh doanh bảo hiểm
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt292thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào