Sách Tiếng Việt
34(v)5 S400
So sánh - đối chiếu bộ luật Hình sự 1999-2015
UDC 34(v)5
Cutter S400
Nhan đề So sánh - đối chiếu bộ luật Hình sự 1999-2015
Thông tin xuất bản TP.HCM : Hồng Đức, 2016
Mô tả vật lý 380 tr. ; 28 cm.
Tóm tắt Cuốn sách so sánh và đối chiếu các điêu luật trong bộ luật Hình sự 1999 và 2015 hỗ trợ bạn đọc tra cứu, áp dụng trong giai đoạn giao nhau chuyển sang áo dụng bộ luật Hình sự mới
Thuật ngữ chủ đề Hình sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hình sự
Từ khóa tự do Bộ Luật hình sự
Từ khóa tự do Pháp luật
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10025114-6
000 00000nam#a2200000ui#4500
00134370
0021
0043661C02F-B333-4973-8745-BE631E170610
005201608050848
008081223s2016 vm| vie
0091 0
039|a20160805084859|bthuvien3|c20160527155718|dthuvien2|y20160525094856|zthuvien3
080 |a34(v)5|bS400
245 |aSo sánh - đối chiếu bộ luật Hình sự 1999-2015
260 |aTP.HCM : |bHồng Đức, |c2016
300 |a380 tr. ; |c28 cm.
520 |aCuốn sách so sánh và đối chiếu các điêu luật trong bộ luật Hình sự 1999 và 2015 hỗ trợ bạn đọc tra cứu, áp dụng trong giai đoạn giao nhau chuyển sang áo dụng bộ luật Hình sự mới
650|aHình sự
653 |aViệt Nam
653 |aLuật hình sự
653|aBộ Luật hình sự
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10025114-6
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2016/s11thumbimage.jpg
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10025114 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)5 S400 Sách Tiếng Việt 1
2 10025115 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)5 S400 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:25-05-2017
3 10025116 Giá Sách Tiếng Việt 34(v)5 S400 Sách Tiếng Việt 3 Hạn trả:06-10-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào