Đề tài
34(V)6 M 458
Một số cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp
UDC 34(V)6
Nhan đề Một số cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp
Thông tin xuất bản H., 1991
Mô tả vật lý 321 tr. ; 29cm
Tóm tắt Gồm các báo cáo, các chuyên đề khoa học , hội thảo khoa học, thông tin tư liệu.
Từ khóa tự do Giám định tư pháp
Từ khóa tự do Đề tài
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt06thumbimage.jpg
000 00584nam#a2200000ui#4500
0013235
0024
0043455
005201610131023
008011097s1991 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013102023|bthuvien3|c20151225113947|dthuvien3|y20151003183422|zhaonh
041|avie
080|a34(V)6|bM 458
245 |aMột số cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng và hoàn thiện tổ chức giám định tư pháp
260|aH., |c1991
300|a321 tr. ; |c 29cm
520|aGồm các báo cáo, các chuyên đề khoa học , hội thảo khoa học, thông tin tư liệu.
653|aGiám định tư pháp
653|aĐề tài
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt06thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào