Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)4
Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ luật dân sự /
UDC 34(V)4
Tác giả CN Hoàng Thế Liên
Nhan đề Bình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ luật dân sự / Hoàng Thế Liên
Thông tin xuất bản H., 1996
Mô tả vật lý 296 tr. ; 29.5cm
Tóm tắt Đề tài gồm 7 phần: .- những vấn đề chung của Bộ luật dân sự.- Tài sản và quyền sở hữu của tài sản.- Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự.- Thừa kế.- Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất.- quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.- quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Bình luận khoa học
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do B 312
Địa chỉ Thư viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt50,20thumbimage.jpg
000 00839nam#a2200000ui#4500
0013228
0024
0043448
005201610121125
008122396s1996 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012112232|bthuvien3|c20160201150234|dthuvien3|y20151003183412|zhaonh
041|avie
080|a34(V)4
100|aHoàng Thế Liên
245 |aBình luận khoa học một số vấn đề cơ bản của Bộ luật dân sự / |cHoàng Thế Liên
260|aH., |c1996
300|a296 tr. ; |c29.5cm
520 |aĐề tài gồm 7 phần: .- những vấn đề chung của Bộ luật dân sự.- Tài sản và quyền sở hữu của tài sản.- Nghĩa vụ dân sự và hợp đồng dân sự.- Thừa kế.- Những quy định về chuyển quyền sử dụng đất.- quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.- quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài.
653|aBộ luật dân sự
653|aBình luận khoa học
653|aĐề tài
653|aB 312
852|aThư viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt50,20thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào