Sách Tiếng Việt
3.341 C455
Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982
UDC 3.341
Cutter C455
Nhan đề Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982
Thông tin xuất bản H. : Chính trị quốc gia, 2012
Mô tả vật lý 427 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Nội dung cuốn sách bao gồm văn bản chính thức của Công ước của liên hợp quốc về Luật biển được ký tại Moongtego Bay, vào ngày 10 tháng 12 năm 1982 và Hiệp định về việc thực hiện Phần XI của Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 28 tháng 7 năm 1994.
Thuật ngữ chủ đề Luật biển
Từ khóa tự do Công ước
Từ khóa tự do Liên hợp quốc
Từ khóa tự do Luật biển
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(2): 10023111-2
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131654
0021
0042F51CF93-9373-4DA6-B39E-4EB14A295B56
005201601251918
008081223s2012 vm| vie
0091 0
039|y20160125191733|zthuvien3
080 |a3.341|bC455
245 |aCông ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982
260 |aH. : |bChính trị quốc gia, |c2012
300 |a427 tr. ; |c24 cm.
520 |aNội dung cuốn sách bao gồm văn bản chính thức của Công ước của liên hợp quốc về Luật biển được ký tại Moongtego Bay, vào ngày 10 tháng 12 năm 1982 và Hiệp định về việc thực hiện Phần XI của Công ước được Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 28 tháng 7 năm 1994.
650 |aLuật biển
653 |aCông ước
653 |aLiên hợp quốc
653 |aLuật biển
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(2): 10023111-2
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2013/a159thumbimage.jpg
890|a2|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10023111 Giá Sách Tiếng Việt 3.341 C455 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:22-09-2018
2 10023112 Giá Sách Tiếng Việt 3.341 C455 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:03-10-2017
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào