Sách Tiếng Việt
298(V) L504
Luật tục trong đời sống các tộc người ở Việt Nam /
UDC 298(V)
Cutter L504
Tác giả CN Ngô Đức Thịnh
Nhan đề Luật tục trong đời sống các tộc người ở Việt Nam / Ngô Đức Thịnh
Lần xuất bản Tái bản lần 1
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2014
Mô tả vật lý 337 tr. ; 24 cm.
Tóm tắt Cuốn sách bao gồm 11 chương, đi vào khảo sát các khía cạnh khác nhau của luật tục, các hình thức phát triển của luật tục, nội dung luật, việc thực thi luật tục...
Thuật ngữ chủ đề Luật tục
Từ khóa tự do Tộc người
Từ khóa tự do Đời sống
Từ khóa tự do Luật tục
Từ khóa tự do Việt Nam
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10023455-7
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131376
0021
004DDA9A391-E668-4863-A660-47FC9D1163F4
005201601220900
008081223s2014 vm| vie
0091 0
039|y20160122085634|zthuvien2
080 |a298(V)|bL504
100 |aNgô Đức Thịnh
245 |aLuật tục trong đời sống các tộc người ở Việt Nam / |cNgô Đức Thịnh
250 |aTái bản lần 1
260 |aH. : |bTư pháp, |c2014
300 |a337 tr. ; |c24 cm.
520 |aCuốn sách bao gồm 11 chương, đi vào khảo sát các khía cạnh khác nhau của luật tục, các hình thức phát triển của luật tục, nội dung luật, việc thực thi luật tục...
650 |aLuật tục
653 |aTộc người
653 |aĐời sống
653 |aLuật tục
653|aViệt Nam
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10023455-7
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2014/b166thumbimage.jpg
890|a3|b3|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10023455 Giá Sách Tiếng Việt 298(V) L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:05-04-2018
2 10023456 Giá Sách Tiếng Việt 298(V) L504 Sách Tiếng Việt 2 Hạn trả:09-04-2020
3 10023457 Giá Sách Tiếng Việt 298(V) L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào