Sách Tiếng Việt
34(V)137 NG107
Ngành Tư pháp Việt Nam - Dấu ấn 65 năm /
UDC 34(V)137
Cutter NG107
Tác giả CN Bộ Tư pháp
Nhan đề Ngành Tư pháp Việt Nam - Dấu ấn 65 năm / Bộ Tư pháp
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2010
Mô tả vật lý 179 tr. ; 29 cm.
Tóm tắt Cuốn sách ghi lại, lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý ở một thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển của Ngành, làm tài liệu góp phần giới thiệu về Ngành Tư pháp, về công tác Tư pháp, để cán bộ trong Ngành quán triệt, học tập, vận dụng những quan điểm chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp trong thời gian tới.
Thuật ngữ chủ đề Ngành Tư pháp
Từ khóa tự do Dấu ấn
Từ khóa tự do 65 năm
Từ khóa tự do Ngành Tư pháp
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(1): 10024464
000 00000nam#a2200000ui#4500
00131107
0021
0044B351E48-E168-4B04-8387-B5CA7BD0DC22
005201803051606
008081223s2010 vm| vie
0091 0
039|a20180305160906|bthuvien3|c20170329164327|dthuvien3|y20160115103155|zthuvien2
080 |a34(V)137|bNG107
100 |aBộ Tư pháp
245 |aNgành Tư pháp Việt Nam - Dấu ấn 65 năm / |cBộ Tư pháp
260 |aH. : |bTư pháp, |c2010
300 |a179 tr. ; |c29 cm.
520 |aCuốn sách ghi lại, lưu giữ những hình ảnh, tư liệu quý ở một thời điểm quan trọng trong quá trình phát triển của Ngành, làm tài liệu góp phần giới thiệu về Ngành Tư pháp, về công tác Tư pháp, để cán bộ trong Ngành quán triệt, học tập, vận dụng những quan điểm chỉ đạo, định hướng nhiệm vụ công tác Tư pháp trong thời gian tới.
650 |aNgành Tư pháp
653 |aDấu ấn
653 |a65 năm
653 |aNgành Tư pháp
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(1): 10024464
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/sach2017/10024464thumbimage.jpg
890|a1|b1|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024464 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)137 NG107 Sách Tiếng Việt 1
  1 of 1