Sách Tiếng Việt
34(V)9 L504
Luật an toàn vệ sinh lao động
Giá tiền 18.000
UDC 34(V)9
Cutter L504
Nhan đề Luật an toàn vệ sinh lao động
Thông tin xuất bản H. : Tư pháp, 2015
Mô tả vật lý 119 tr. ; 19 cm.
Tóm tắt Cuốn sách gồm 7 chương: Chương I Những quy định chung; Chương II: Các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động; Chương III: Các biện pháp xử lý sự ố ký thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chương IV: Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù; Chương V: Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Chương VI: Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; Chương VII: Điều khoản thi hành.
Thuật ngữ chủ đề Lao động
Từ khóa tự do Lao động
Từ khóa tự do Luật
Từ khóa tự do An toàn vệ sinh lao động
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10024922-4
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130816
0021
00401669F71-775E-4FB4-83E8-C89D5B2D40BD
005201512311034
008081223s2015 vm| vie
0091 0
020|c18.000
039|y20151231103126|zthuvien3
080 |a34(V)9|bL504
245 |aLuật an toàn vệ sinh lao động
260 |aH. : |bTư pháp, |c2015
300 |a119 tr. ; |c19 cm.
520 |aCuốn sách gồm 7 chương: Chương I Những quy định chung; Chương II: Các biện pháp phòng, chống các yếu tố nguy hiểm, yếu tố có hại cho người lao động; Chương III: Các biện pháp xử lý sự ố ký thuật gây mất an toàn, vệ sinh lao động và tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; Chương IV: Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động đối với một số lao động đặc thù; Chương V: Bảo đảm an toàn vệ sinh lao động đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh; Chương VI: Quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; Chương VII: Điều khoản thi hành.
650 |aLao động
653 |aLao động
653 |aLuật
653 |aAn toàn vệ sinh lao động
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10024922-4
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/icons/158thumbimage.jpg
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10024922 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9 L504 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:25-09-2020
2 10024923 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9 L504 Sách Tiếng Việt 2
3 10024924 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)9 L504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào