Sách Tiếng ViệtĐề tài
Đặc điểm và cơ chế thực hiện sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị
Nhan đề Đặc điểm và cơ chế thực hiện sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị
Mô tả vật lý 88 tr. ; 29cm.
Từ khóa tự do Đảng cộng sản Việt Nam
Từ khóa tự do Hệ thống chính trị
Từ khóa tự do Cơ chế lãnh đạo
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt96thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130637
0024
0049EC60685-E229-4251-851B-84BA98AC25EA
005201610121659
008081223s2015 vm| vie
0091 0
039|a20161012165654|bthuvien3|c20151214155858|dthuvien3|y20151116150036|zhaonh
245 |aĐặc điểm và cơ chế thực hiện sự lãnh đạo của đảng cộng sản Việt Nam trong hệ thống chính trị
300 |a88 tr. ; |c29cm.
653 |aĐảng cộng sản Việt Nam
653 |aHệ thống chính trị
653 |aCơ chế lãnh đạo
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt96thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào