Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)4+34(V)6 C 460
Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng bộ luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam :
UDC 34(V)4+34(V)6
Tác giả CN Dương Thị Thanh Mai
Nhan đề Cơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng bộ luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam : Phần: Sở hữu và quyền sở hữu nhà nước / Dương Thị Thanh Mai
Thông tin xuất bản H., 1990
Mô tả vật lý 315 tr. ; 30 cm.
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Cơ sở lý luận
Từ khóa tự do Tố tụng dân sự
Tác giả(bs) CN Đinh Trung Tụng
Tác giả(bs) CN Chu Hải Thanh
Tác giả(bs) TT Bộ Tư Pháp
Địa chỉ Thư Viện Bộ Tư Pháp
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt01thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
00130577
0024
004E5AD7B3F-53AF-4D79-8CE6-4024ECAA5C38
005201610121648
008081223s1990 vm| vie
0091 0
039|a20161012164546|bthuvien3|c20151224142240|dthuvien3|y20151023100305|zhaonh
080 |a34(V)4+34(V)6|bC 460
100 |aDương Thị Thanh Mai
245 |aCơ sở lý luận và thực tiễn để xây dựng bộ luật dân sự và tố tụng dân sự Việt Nam : |bPhần: Sở hữu và quyền sở hữu nhà nước / |cDương Thị Thanh Mai
260 |aH., |c1990
300 |a315 tr. ; |c30 cm.
653 |aBộ luật dân sự
653 |aCơ sở lý luận
653 |aTố tụng dân sự
700 |aĐinh Trung Tụng
700|aChu Hải Thanh
710|aBộ Tư Pháp|bViện Khoa Học Pháp Lý
852 |aThư Viện Bộ Tư Pháp
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt01thumbimage.jpg
890|c1|d0|a0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào