Sách Văn Học
V23 T 309
Tiểu thuyết Ngô Tất Tố= :
UDC V23
Cutter T 309
Nhan đề Tiểu thuyết Ngô Tất Tố= : Trong rừng nho,Tắt đèn,Lều chõng
Thông tin xuất bản H. : Nxb Văn học, 1997
Mô tả vật lý 803 tr.
Tùng thư Văn học hiện đại Việt nam
Tóm tắt Nội dung: Gồm ba truyện:1.Trong rừng nho-là tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Hồ Xuân Hương một nữ sĩ đang thử phá hết những cái đạo đức giả chấp nhận "cuộc chơi vưói ông hiền,ông thánh và vạch rõ những thứ lễ nghi chế độ của các ông đặt ra cho đàn bà,con gái...thật là những cái xiềng xích trói buộc,2.Tắt đèn-cuộc sống bế tắc,cùng quẫn của người nông dân Việt nam dưới ách Pháp thuộc và bon phong kiến thối nát bán nước hại dân,3.Lều chõng-"Chính nó đã làm cho nước Việt nam trở nên một nước có văn hoá,rồi lại chính nó đã đưa nước Việt nam đến cái diệt vong"
Từ khóa tự do Tiểu thuyết Ngô Tất Tố
Từ khóa tự do Văn học
Mã xếp giá 1Giá Sách Văn Học(2): 7000450-1
000 01088nam#a2200000ui#4500
0012170
0028
0042224
00519990809
008080999s1997 vm a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151003173759|zhaonh
041|avie
080|aV23|bT 309
245 |aTiểu thuyết Ngô Tất Tố= : |bTrong rừng nho,Tắt đèn,Lều chõng
260|aH. : |bNxb Văn học, |c1997
300|a803 tr.
490|aVăn học hiện đại Việt nam
520|aNội dung: Gồm ba truyện:1.Trong rừng nho-là tiểu thuyết dã sử về nữ sĩ Hồ Xuân Hương một nữ sĩ đang thử phá hết những cái đạo đức giả chấp nhận "cuộc chơi vưói ông hiền,ông thánh và vạch rõ những thứ lễ nghi chế độ của các ông đặt ra cho đàn bà,con gái...thật là những cái xiềng xích trói buộc,2.Tắt đèn-cuộc sống bế tắc,cùng quẫn của người nông dân Việt nam dưới ách Pháp thuộc và bon phong kiến thối nát bán nước hại dân,3.Lều chõng-"Chính nó đã làm cho nước Việt nam trở nên một nước có văn hoá,rồi lại chính nó đã đưa nước Việt nam đến cái diệt vong"
653|aTiểu thuyết Ngô Tất Tố
653|aVăn học
852|a1|bGiá Sách Văn Học|j(2): 7000450-1
890|a2|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 7000450 Giá Sách Văn Học V23 T 309 Sách Văn Học 1 Hạn trả:20-04-2019
2 7000451 Giá Sách Văn Học V23 T 309 Sách Văn Học 2
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào