Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V)137 Đ125
Đấu tranh phòng, chống các tội phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp: đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ /
UDC 34(V)137
Tác giả CN Trần Mạnh Đạt
Nhan đề Đấu tranh phòng, chống các tội phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp: đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / Trần Mạnh Đạt, Nguyễn Minh Khuê
Thông tin xuất bản H. : ,2012
Mô tả vật lý 302tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài nghiên cứu về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp. Đề xuất những phương án, giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống các tội phạm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phát triển xã hội
Từ khóa tự do Hoạt động tư pháp
Từ khóa tự do Tội xâm phạm
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Nghiên cứu khoa học
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt255thumbimage.jpg
000 00968nam a2200289 p 4500
00114361
0024
00430076
005201610121711
008130409s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012170820|bthuvien3|c20151223160856|dthuvien3|y20151004102236|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)137|bĐ125
100|aTrần Mạnh Đạt
245|aĐấu tranh phòng, chống các tội phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp: đề tài nghiên cứu khoa học cấp bộ / |cTrần Mạnh Đạt, Nguyễn Minh Khuê
260|aH. : |b,|c2012
300|a302tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài nghiên cứu về đấu tranh phòng, chống các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong điều kiện cải cách tư pháp. Đề xuất những phương án, giải pháp nhằm đấu tranh phòng chống các tội phạm đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp, phát triển xã hội
653|aHoạt động tư pháp
653|aTội xâm phạm
653|aĐề tài
653|aNghiên cứu khoa học
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt255thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào