Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(V) M450
Mô hình bộ Pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam /
UDC 34(V)
Tác giả CN Lê Hồng Sơn
Nhan đề Mô hình bộ Pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam / Lê Hồng Sơn, Đồng Ngọc Ba
Thông tin xuất bản H. : ,2012
Mô tả vật lý 245 tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài gồm 3 phần, trình bày các vấn đề lý luận và nguyên tắc xây dựng bộ pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, xây dựng thiết kế mô hình bộ pháp điển và việc thực hiện thí điểm mô hình trong lĩnh vực soạn thảo ban hành và kiểm tra...
Từ khóa tự do Pháp luật
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Bộ pháp điển
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt254thumbimage.jpg
000 00869nam a2200289 p 4500
00114340
0024
00430055
005201610131019
008130409s2012 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013101611|bthuvien3|c20151223160450|dthuvien3|y20151004101750|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)|bM450
100|aLê Hồng Sơn
245|aMô hình bộ Pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam / |cLê Hồng Sơn, Đồng Ngọc Ba
260|aH. : |b,|c2012
300|a245 tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài gồm 3 phần, trình bày các vấn đề lý luận và nguyên tắc xây dựng bộ pháp điển các lĩnh vực pháp luật Việt Nam, xây dựng thiết kế mô hình bộ pháp điển và việc thực hiện thí điểm mô hình trong lĩnh vực soạn thảo ban hành và kiểm tra...
653|aPháp luật
653|aViệt Nam
653|aĐề tài
653|aBộ pháp điển
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt254thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào