Sách Tiếng ViệtĐề tài
34(v)6 V 121
Vấn đề áp dụng một số chế định của bộ luật dân sự trong thực tiễn xét xử của tòa án /
UDC 34(v)6
Tác giả CN Đinh Ngọc Hiện
Nhan đề Vấn đề áp dụng một số chế định của bộ luật dân sự trong thực tiễn xét xử của tòa án / Đinh Ngọc Hiện, Nguyễn Văn Luật..
Thông tin xuất bản H., 1999
Mô tả vật lý 237tr.: ; 30 cm
Tóm tắt Đề tài viết về tổng quan thực tiễn áp dụng các chế định của pháp luật dân sự trong công tác giải quyết các loại án kiện dân sự tại Tòa án nhân dân. Thực tiễn áp dụng một số chế định của Bộ luật dân sự và những vấn đề có văn bản cần hướng dẫn
Từ khóa tự do Bộ luật dân sự
Từ khóa tự do Tòa án
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Chế định
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt233thumbimage.jpg
000 00911nam a2200289 p 4500
00113932
0024
00428145
005201610131148
008120618s1999 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161013114545|bthuvien3|c20151223144231|dthuvien3|y20151004100529|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(v)6|bV 121
100|aĐinh Ngọc Hiện
245|aVấn đề áp dụng một số chế định của bộ luật dân sự trong thực tiễn xét xử của tòa án / |cĐinh Ngọc Hiện, Nguyễn Văn Luật..
260|aH., |c1999
300|a237tr.: ; |c30 cm
520 |aĐề tài viết về tổng quan thực tiễn áp dụng các chế định của pháp luật dân sự trong công tác giải quyết các loại án kiện dân sự tại Tòa án nhân dân. Thực tiễn áp dụng một số chế định của Bộ luật dân sự và những vấn đề có văn bản cần hướng dẫn
653|aBộ luật dân sự
653|aTòa án
653|aĐề tài
653|aChế định
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt233thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào