Sách Tiếng ViệtLuận án
34(V)66 T 452
Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ ở Việt Nam- MS 62387001- luận án tiến sỹ luật học /
UDC 34(V)66
Tác giả CN Nguyễn Văn Hương
Nhan đề Đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ ở Việt Nam- MS 62387001- luận án tiến sỹ luật học / Nguyễn Văn Hương
Thông tin xuất bản H. : ,2009
Mô tả vật lý 204tr. ; cm
Tóm tắt Bài viết gồm 3 chương: Chương 1, tình hình tội phạm của tội mua bán phụ nữ ở Việt Nam.Chương 2, nguyên nhân điều kiện của tội mua bán phụ nữ ở Việt Nam.Chương 3: Dự báo tình hình tội phạm và các biện pháp phòng chống tội mua bán phụ nữ ở Việt Nam
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luận án
Từ khóa tự do Mua bán phụ nữ
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000357
000 00893nam a2200277 p 4500
00113568
0023
00427094
005201606011628
008110613s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160601162803|bthuvien2|y20151004095341|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)66|bT 452
100|aNguyễn Văn Hương
245|aĐấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán phụ nữ ở Việt Nam- MS 62387001- luận án tiến sỹ luật học / |cNguyễn Văn Hương
260|aH. : |b,|c2009
300|a204tr. ; |ccm
520 |aBài viết gồm 3 chương: Chương 1, tình hình tội phạm của tội mua bán phụ nữ ở Việt Nam.Chương 2, nguyên nhân điều kiện của tội mua bán phụ nữ ở Việt Nam.Chương 3: Dự báo tình hình tội phạm và các biện pháp phòng chống tội mua bán phụ nữ ở Việt Nam
653|aViệt Nam
653|aLuận án
653|aMua bán phụ nữ
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000357
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/luan an/253thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000357 Giá Luận Án 34(V)66 T 452 Luận Án 1 Hạn trả:09-09-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào