Đề tài
34(V)27 C101
Các giải pháp pháp lý nhằm giải quyết tốt hơn việc phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam/ :
UDC 34(V)27
Tác giả CN Dương Đăng Huệ
Nhan đề Các giải pháp pháp lý nhằm giải quyết tốt hơn việc phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam/ : Đề tài khoa học cấp bộ / Dương Đăng Huệ
Thông tin xuất bản H. : ,2009
Mô tả vật lý 373tr. ; 28cm
Tóm tắt Trình bày những vấn đề lý luận chung về phá sản và pháp luật phá sản; thực tiễn thi hành luật phá sản năm 2004; những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam
Từ khóa tự do Phá sản doanh nghiệp
Từ khóa tự do Đề tài
Từ khóa tự do Giải pháp pháp lý
Tệp tin điện tử http://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt185thumbimage.jpg
000 00885nam a2200289 p 4500
00112778
0024
00424045
005201610121132
008100405s2009 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20161012112942|bthuvien3|c20151215155802|dthuvien3|y20151004092354|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)27|bC101
100|aDương Đăng Huệ
245|aCác giải pháp pháp lý nhằm giải quyết tốt hơn việc phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam/ : |bĐề tài khoa học cấp bộ / |cDương Đăng Huệ
260|aH. : |b,|c2009
300|a373tr. ; |c28cm
520 |aTrình bày những vấn đề lý luận chung về phá sản và pháp luật phá sản; thực tiễn thi hành luật phá sản năm 2004; những kiến nghị, giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết phá sản doanh nghiệp ở Việt Nam
653|aPhá sản doanh nghiệp
653|aĐề tài
653|aGiải pháp pháp lý
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/anh bia de tai/dt185thumbimage.jpg
890|a0|c1|d0|b0

Không tìm thấy biểu ghi nào