Sách Tiếng ViệtLuận án
5.05.01 H 406
Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay /
UDC 5.05.01
Tác giả CN Nguyễn Thanh Thuỷ
Nhan đề Hoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay / Nguyễn Thanh Thuỷ
Thông tin xuất bản H., 2008
Mô tả vật lý 212tr. ; 31cm
Tóm tắt luận án trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về thi hành án dân sự, luận án đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam đến năm 2020
Từ khóa tự do Thi hành án dân sự
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luận án
Từ khóa tự do Pháp luật
Địa chỉ 1Giá Luận Án(1): 30000264
000 00860nam a2200301 p 4500
00112325
0023
00422473
005201606011602
008090329s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20160601160219|bthuvien2|y20151004090809|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a5.05.01|bH 406
100|aNguyễn Thanh Thuỷ
245|aHoàn thiện pháp luật thi hành án dân sự ở Việt Nam hiện nay / |cNguyễn Thanh Thuỷ
260|aH., |c2008
300|a212tr. ; |c31cm
520 |aluận án trên cơ sở phân tích, làm rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn pháp luật về thi hành án dân sự, luận án đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện pháp luật về thi hành án dân sự ở Việt Nam đến năm 2020
653|aThi hành án dân sự
653|aViệt Nam
653|aLuận án
653|aPháp luật
852|a1|bGiá Luận Án|j(1): 30000264
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/luan an/236thumbimage.jpg
890|a1|b2|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30000264 Giá Luận Án 5.05.01 H 406 Luận Án 1 Hạn trả:24-09-2020
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào