Sách Tiếng ViệtKỷ yếu hội thảo
34(V)61 K 600
Kỷ yếu hội thảo đổi mới tổ chức hệ thống toà án
UDC 34(V)61
Cutter K 600
Tác giả TT Nhà pháp luật Việt-Pháp
Nhan đề Kỷ yếu hội thảo đổi mới tổ chức hệ thống toà án
Thông tin xuất bản H, 2008
Mô tả vật lý 15tr. ; 31cm
Tóm tắt giới thiệu tổ chức hệ thống toà án tại Pháp, sơ đồ tổ chức toà án tại Pháp, phương hướng và hoàn cảnh triển khai việc thay đổi bản đồ tư pháp tại Pháp
Từ khóa tự do Kỷ yếu
Từ khóa tự do Toà án
Từ khóa tự do Hội thảo
Từ khóa tự do Hệ thống toà án
Từ khóa tự do Tổ chức
Mã xếp giá 1Giá Hội thảo,Kỷ yếu(1): 6000319
000 00796nam a2200313 p 4500
00112317
0027
00422465
005201803090954
008090328s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|a20180309095711|bthuvien3|c20171123165742|dthuvien3|y20151004090758|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)61|bK 600
110|aNhà pháp luật Việt-Pháp
245|aKỷ yếu hội thảo đổi mới tổ chức hệ thống toà án
260|aH, |c2008
300|a15tr. ; |c31cm
520 |agiới thiệu tổ chức hệ thống toà án tại Pháp, sơ đồ tổ chức toà án tại Pháp, phương hướng và hoàn cảnh triển khai việc thay đổi bản đồ tư pháp tại Pháp
653|aKỷ yếu
653|aToà án
653|aHội thảo
653|aHệ thống toà án
653|aTổ chức
852|a1|bGiá Hội thảo,Kỷ yếu|j(1): 6000319
8561|uhttp://thuvienso.moj.gov.vn/kiposdata0/kipossyswebfiles/images/hoithao/ht01thumbimage.jpg
890|a1|b0|c1|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 6000319 Giá Hội thảo,Kỷ yếu 34(V)61 K 600 Hội Thảo - Kỷ yếu 1
  1 of 1