Sách Tiếng Việt
34(V)48 L 504
Luật sở hữu trí tuệ
UDC 34(V)48
Cutter L 504
Nhan đề Luật sở hữu trí tuệ
Thông tin xuất bản H. : Lao động, 2008
Mô tả vật lý 103 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Đưa ra những quy định chung của luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quỳên liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quỳên đối với cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Từ khóa tự do Luật sở hữu
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(3): 10018489-91
000 00661nam a2200265 p 4500
00112257
0021
00422405
00520090322090416.0
008090322s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004090617|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)48|bL 504
245|aLuật sở hữu trí tuệ
260|aH. : |bLao động, |c2008
300|a103 tr. ; |c24 cm
520 |aĐưa ra những quy định chung của luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, quỳên liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quỳên đối với cây trồng, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
653|aLuật sở hữu
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(3): 10018489-91
890|a3|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10018489 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)48 L 504 Sách Tiếng Việt 1
2 10018490 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)48 L 504 Sách Tiếng Việt 2
3 10018491 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)48 L 504 Sách Tiếng Việt 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào