Sách Tiếng Việt
34(V)1(075.3) GI-108
Giáo trình luật hành chính Việt Nam /
UDC 34(V)1(075.3)
Cutter GI-108
Tác giả CN Nguyễn Cửu Việt
Nhan đề Giáo trình luật hành chính Việt Nam / Nguyễn Cửu Việt
Thông tin xuất bản H. : Chính trị Quốc gia, 2008
Mô tả vật lý 519 tr. ; 24 cm
Tóm tắt Đưa ra các vấn đề hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các chủ thể luật hành chính Việt Nam, các hình thức và phương pháp quản lý
Từ khóa tự do Việt Nam
Từ khóa tự do Luật hành chính
Mã xếp giá 1Giá Sách Tiếng Việt(5): 10018443-7
000 00729nam a2200277 p 4500
00112241
0021
00422389
00520090321150354.0
008090321s2008 vm| a 000 0 vie d
0091 0
039|y20151004090557|zhaonh
040|aTVBTP
041|avie
044|avm|
080|a34(V)1(075.3)|bGI-108
100|aNguyễn Cửu Việt
245|aGiáo trình luật hành chính Việt Nam / |cNguyễn Cửu Việt
260|aH. : |bChính trị Quốc gia, |c2008
300|a519 tr. ; |c24 cm
520 |aĐưa ra các vấn đề hành chính trong hệ thống pháp luật Việt Nam, các chủ thể luật hành chính Việt Nam, các hình thức và phương pháp quản lý
653|aViệt Nam
653|aLuật hành chính
852|a1|bGiá Sách Tiếng Việt|j(5): 10018443-7
890|a5|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 10018443 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1(075.3) GI-108 Sách Tiếng Việt 1 Hạn trả:04-12-2018
2 10018444 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1(075.3) GI-108 Sách Tiếng Việt 2
3 10018445 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1(075.3) GI-108 Sách Tiếng Việt 3
4 10018446 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1(075.3) GI-108 Sách Tiếng Việt 4
5 10018447 Giá Sách Tiếng Việt 34(V)1(075.3) GI-108 Sách Tiếng Việt 5
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào