Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cơ cấu tổ chức trong chế độ luật sưvà tính chất hành nghề luật sư / Tư Lợi // Tư pháp Trung Quốc.Số 05/2007. - Trung Quốc. : Nxb Pháp luật, 2007. - tr.51-54 .
Lịch sử chế độ luật sư của Trung Quốc chưa dài, bất luận là luật sư hành nghề ở trong nước hay ở nước ngoài đều cho thấy tính chất hành nghề luật sư là có hạn. Cũng có rất nhiều quan điểm bàn luận trong vấn đề này, có tác giả cho rằng luật sư như người vệ sĩ bảo vệ cho thân chủ, có tác giả cho rằng luật sư như cỗ máy đảm bảo cho xã hội được công bằng,... Các quan điểm đó đều có cơ sở khoa học và có ảnh hưởng rất lớn trong xã hội. Tuy nhiên, việc hành nghề luật sư phải phụ thuộc vào tổ chức luật sư và sự trao quyền của nhà nước cho luật sư hoạt động, hành nghề.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1