Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chế độ thử thách của án treo trong luật hình sự Việt Nam / Phạm Văn Báu // Luật học.Số 11/2007. - H., 2007. - tr.9-15 .
Bài viết này trao đổi các vướng mắc như: Cách tính thời gian thử thách của án treo hay thời điểm bắt đầu tính thời gian thử thách của người bị kết án; Và các trường hợp người được hưởng án treo bị coi là đã vi phạm điều kiện của án treo và hậu quả pháp lí được áp dụng đối với người vi phạm.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1