Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nhgiên cứu về chế độ giải thích luật hiện hành của Trung Quốc / Châu Vượng Sinh // luật học hiện đại.số 2/2003. - Bắc Kinh : NxbĐại học chính pháp Tây nam- Trung Quốc, 2003. - Tr.3-10 .
Chế độ giải thích luật là một chế độ quan trọng trong hệ thống pháp luật Trung Quốc. Uỷ ban thường vụ quốc hội thực thi quyền giải thích luật và việc giải thích luật phải tuân theo năm trình tự, có hiệu lực như văn bản pháp luật.Cơ quan tư pháp cao nhất có thể tiến hành giải thích những vấn đề ứng dụng quy định pháp luật cụ thể trong lĩnh vực tư pháp, những nội dung này đã hình thành nên khuôn khổ của chế độ giải thích luật quy định trong luật lập pháp hình thành về mặt ý nghĩa pháp lý, nhưng còn nhiều thắc mắc về nghị quyết của UBTVQH năm 1981 về tăng cường công tác giải thích luật liệu có hợp pháp không . hiện nay ở hầu hết các quốc gia đều quy định cơ puan tư pháp là chủ thể chính thực hiện giải thích luật. pháp luật trung quốc quy định UBTVQH và cơ quan tư pháp cao nhất là hai chủ thể thực hiện quyền này.UBTVQH là chủ thể số một giải thích chủ yếu về mặt pháp lý, còn cơ quan tư pháp cao nhất là chủ thể giải thích về mặt thực tiễn.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1