Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thay đổi họ cho con trong trường hợp ly hôn và quyền nuôi dậy con được trao cho một bên vợ hoặc chồng // Tư pháp mới.Số ngày 12/8/2002. - Munchen/Frankfurt am Mainz : C.H.Beck, 12/08/2002. - tr. 2371-2373 .
Tác giả giới thiệu về sự phát triển của hoạt động xét xử trong các vụ việc về thay đổi họ cho con sau khi ly hôn xu hướng mới nhất trong hoạt động xét xử về vấn đề này là vận dụng trên chỉ quy định tại Điều 1618 câu số 4 BLDS, tức là thay đổi họ phải vì hạnh phúc của đứa trẻ và phù hợưp với hoàn cảnh của trẻ. Tòa án thiên về hướng tăng cường bảo vệ lợi ích của trẻ trong việc mang một họ liên tục, nâng cao địa vị pháp lý của người vợ, chồng không có quyền nuôi dậy con. Nội dung bài viết gồm: I/ Tóm tắt về vụ việc. II/ Thay đổi trong đường lối xét xử của tòa án hiến pháp liên bang về điều 3 luật thay đổi họ theo chuẩn vì hạnh phúc của đứa trẻ. III/ Đánh giá về sự thay đổi trong đường lối xét xử. IV/ Tóm tắt.
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1