Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Giải pháp nhằm phục hồi ngành xây dựng tại Malay sia / Phương Anh // Việt nam và Đông nam á ngày nay.16. - . - tr.22 .
Khủng hoảng kinh tế ở khu vực ASEAN đã làm cho những hoạt độgn xây dựng của Malay sia tạm ngừng hoạt động .Trong suốt một thập kỷ qua , tìnhtrạng xây dựng quá nhiều vượt quá các yêu cầu của nền kinh tế đã dẫn đến chiều hướng đi xuống của ngành công gnhiệp này.Theo hội đồng kinh tế quốc gia (NEAC) hệ thống ngân hàng và ngành xây dựng cần được củng cố vững mạnh thì mới có thể kéo nền kinh tế thoát khỏi cơn suy thoáiđầu tiên trong một thâp kỷ qua.Chính quyền cho biết sẽ trích ngân quỹ khoảng 5 tỷ Ringgít (tương đương 1,2 tỷ USD) cho những dự án xây dựng hệ thống cấp thoát nước , đường sá, bến cảng, sân bãi..
Đầu mục: 0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1