Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Kỷ yếu của Quốc Hội khóa 12 kỳ họp thứ 3/, Tập 3 - H. : Nxb Văn phòng Quốc Hội, 2008. - 782tr.: ; 27 cm.
Cuốn sách gồm 8 phần.Phần 1: Phát biểu khai mạc của chủ tịch Quốc Hội.Phần 2: Các dự án luật trình Quốc Hội thông qua tại kỳ họp.Phần 3:Các dự án luật trình quốc hội cho ý kiến tại kỳ họp.Phần 4: Các nghị quyết thông qua tại kỳ họp.Phần 6: Phát biểu bế mạc của chủ tich quốc hội.Phần 7: Danh mục tài liệu mật tại kỳ họp thứ 3 quốc hội khóa 12.Phần 8: Mục lục.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
kỷ yếu Quốc Hội thứ 3 Quốc Hội khóa 13 - H. : Nxb Văn phòng quốc hội, 2012. - 955tr.: ; 27 cm.
Cuốn sách gồm 5 phần:Phần 1: Phát biểu của chủ tịch Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng,mở đầu phiên họp vè chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 2: Biên bản tóm tắt báo cáo,giải trình và trả lời chất vấn của người đứng đầu bộ ngành tại hội trường.Phần 3; Phát biêu của phó thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại phiên họp về chất vấn và trả lời chất vấn.Phần 4:Phát biểu của Chủ Tich Quốc Hội Nguyễn Sinh Hùng kết thúc các phiên họp về chât vấn và trả lời chất vấn.Phần 5 Văn bản trả lời chất vấn của các bộ trưởng, trưởng ngành.
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1