Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các nghị quyết được thông qua tại kì họp thứ 5 quốc hội khóa 12 - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2009. - 158tr.: ; 19cm.
Cuốn sách gồm 12 nghị quyết và báo cáo của đại biểu được thông qua tại kỳ họp thứ 5 quốc hội khóa 12 năm 2009
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

2
Hệ thống toàn văn các luật đã được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XIII / Vũ Hoa Tươi - H. : Tài chính, 2013. - 423 tr. ; 28 cm..
Cuốn sách giới thiệu toàn văn 9 luật đã được kỳ họp thứ 5 Quốc Hội khóa XIII thông qua, gồm: Luật cư trú sử đổi bổ sung; Luật Phòng chống khủng bố; Luật giáo dục quốc phòng và an ninh; luật Hòa giải cơ sở; Luật phòng, chống thiên tai; Luật Khoa học và công nghệ; luật Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung; luật Thuế giá trị gia tăng sửa đổi, bổ sung; luật sửa đổi, bổ sung điều 170 luật Doanh nghiệp.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1