Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Nghiệp vụ ghi chép, sửa chữa sai xót trong sổ, biểu mẫu hộ tịch / Lương Thị Lanh - H. : Nxb Tư pháp, 2012. - 265tr.: ; 21 cm.
Cuốn sách này gồm 2 phần: Phần 1: Các tình huống về ghi chép, sửa chữa sai xót trong biểu mẫu hộ tịch. Phần 2: Văn bản pháp luật có liên quan.
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1