Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XII/ - H. : Chính trị quốc gia, 2010. - 344tr. ; 19cm.
Cuốn sách bao gồm các nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 quốc hội khoá XII.
Đầu mục: 4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1