Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hó Chí Minh biên niên tiểu sử (1967 - 1969)/. Tập 10 - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 487tr. ; 21cm.
Giới thiệu các hoạt động cách mạng trong 3 năm cuối đời của Hồ Chí Minh, Bác đã dành trọn vẹn 79 mùa xuân vì độc lập, thống nhất Tổ quốc, hạnh phúc của nhân dân và tình hữu nghị giữa các dân tộc
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1