Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cẩm nang pháp luật trong cuộc sống hành ngày/ - H. : Chính trị quốc gia, 2009. - 967tr. ; 28cm.
Trình bày các quy định pháp luật về các lĩnh vực dân sinh: đất đai, nhà ở, thuế; nông nghiệp, lâm nghiệp; y tế, giáo dục, văn hóa; an ninh trật tự; tư pháp; chính sách xã hội: có các điều luật, quyết định chi tiết thực hiện
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1