Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Đổi mới, nâng cao phương hướng, nhiệm vụ ngành giáo dục và đào tạo năm 2009 - 2010/ - H. : Lao động, 2009. - 541tr. ; 27cm.
Trình bày sơ lược lịch sử phát triển của giáo dục Việt Nam trong lịch sử và đổi mới. Đưa ra các văn bản pháp luật mới về giáo dục và đào tạo; giới thiệu các bài phát biểu và bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước, ban khoa giáo Trung Ương, Bộ Giáo dục đào tạo
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1