Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Báo cáo phát triển con người 2001. Công nghệ mới vì sự phát triển con người : Sách tham khảo - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 2001. - 302tr. ; 28cm.
Nội dung cuốn sách đề cập đến các vấn đề cách mạng công nghệ và phát triển con người. Báo cáo chỉ ra rằng 2 cuộc cách mạng trong lĩnh vực công nghệ thông tin và sinh học gần đây đã mang lại cho con người cả những niềm hu vọng lẫn những mối lo ngại sâu sắc
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1