Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Thay đổi để thành công / Maltz , Maxwell - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2008. - 344 tr. ; 21 cm.
Cuốn sách đưa ra những giải đáp về nhận thức bản thân và vai trò then chốt của nó trong hành vi của con người được tìm thấy trong ngành khoa học , đồng thời giải thích cách bạn có thể vận dụng nó vào cuộc sống để đạt được những mục tiêu quan trọng
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1