Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Chế độ kế toán nghiệp vụ thi hành án - H. : Nxb Tư pháp, 2005. - 307tr. ; 24cm.
Nội dung cuốn sách quy định chi tiết về hoạt động kế toán nghiệp vụ thi hành án và được thực hiện thống nhất từ cục thi hành án dân sự - bộ tư pháp đến cơ quan thi hành án dân sự tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, cơ quan thi hành án dân sự quận, huyện, thành phố trực thuộc tỉnh,....
Đầu mục: 2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1