Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Sự khó khăn của nhà cải cách / Christensen, Clayton M. - Đà Nẵng : Đà Nẵng, 2008. - 375 tr. ; 21 cm.
Cuốn sách đưa ra các vấn đề kinh doanh và làm thế nào để có thể kinh doanh tốt dựa trên các nội dung : Tại sao các công ty lớn lại có thể thất bại ; quản trị sự thay đổi về công nghệ mang tính đột phá
Đầu mục: 3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1