Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Cẩm nang pháp luật dành cho ngư dân đánh bắt thuỷ sản trên biển đông - H. : Nxb Tư pháp, 2007. - 239tr. ; 19cm.
Nội dung cuốn sách gồm 3 phần. Phần 1: Giới thiệu các quy định pháp luật quốc tế liên quan đến hoạt động đánh bắt thuỷ sản trên biển. Phần 2: Các quy định của pháp luật Vn liên quan đến khai thác thuỷ sản ở khu vực biển đông. Phần 3: Giới thiệu các quy định về các việc mà bà con ngư dân khai thác hải sản ở biển đông
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1