Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phụ nữ ngành tư pháp những chặng đường phấn đấu vì sự bình đẳng và tiến bộ - H. : Nxb Công an nhân dân, 2007. - 159tr. ; 21cm.
Nội dung cuốn sách gồm: Những bài viết về phụ nữ ngành tư pháp tại một số địa phương, ghi nhận những đóng góp lớn lao của chị em phụ nữ tư pháp thời gian qua
Đầu mục: 6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

       1 of 1