Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Hội thảo Pháp - Việt đấu tranh phòng chống ma tuý : Khía cạnh pháp lý, kỷ thuật nghiệp vụ và hải quan, biện pháp y tế và xã hội - H. : Nxb Chính trị quốc gia, 1999. - 270tr. ; 31cm.
Cuốn sách gồm ccá bài tham luận của các chuyên gia giàu kinh nghiệm về phòng chống và kiểm soát ma tuý của Việt Nam và Pháp
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1