Sắp xếp :
Dòng Nội dung
1
Phụ nữ ngành tư pháp những chặng đường phấn đấu vì sự bình đẳng và tiến bộ - H. : Nxb Công an nhân dân, 2007. - 159tr. ; 21cm.
Nội dung cuốn sách gồm: Những bài viết về phụ nữ ngành tư pháp tại một số địa phương, ghi nhận những đóng góp lớn lao của chị em phụ nữ tư pháp thời gian qua
Đầu mục: 6 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:0)

2
vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành tư pháp - Thực trạng và cơ sở pháp lý - H. : Nxb, 2002. - 338tr. ; 19cm.
Cuốn sách giới thiệu khái quát thực trạng đội ngũ cán bộ công chức nữ tư pháp, đặc thù nghề nghiệp của các chức danh tư pháp và biện pháp nâng cao năng lực hiệu quả hoật động vì sự tiến bộ của ngành. giới thiệu một số quy định pháp luật liên quan đến cán bộ, công chức nữ ngành tư pháp
Đầu mục: 1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
       1 of 1